Účtovníctvo

V oblasti účtovníctva

  • Účtovné poradenstvo
  • Kompletné vedenie jednoduchého alebo podvojného účtovníctva
  • Rekonštrukcia účtovníctva
  • Kontrola vedenia účtovníctva
  • Pomoc pri mimoriadnej alebo riadnej ročnej účtovnej uzávierke
  • Vypracovanie vnútropodnikových účtovných smerníc pre firmy
  • Komplexná mzdová a personálna agenda pracovníkov firmy (zúčtovanie miezd, prihlášky a odhlášky pracovníkov, výkazy, hlásenia, ročné zúčtovanie miezd…)
  • Kontakty so sociálnou a zdravotnou poisťovňou a národným úradom práce, vrátane zastupovania pri kontrole vykonávanej uvedenými inštitúciami
  • Vypracujeme a zavedieme systém evidencie firmy

A okrem toho: Ak chcete, naučíme Vás účtovať.

Pre oblasť vedenia účtovníctva máme uzatvorenú poistku s poisťovňou Wustenrot.

Služby vedenia účtovníctva robíme na základe zmluvy uzatvorenej s klientom.

Návrat hore