Marketing

V oblasti marketingu

  • Externý marketingový audit
  • Vypracovanie projektu marketingového výskumu a jeho realizácia
  • Marketingové analýzy produktového portfólia firmy, analýzy marketingového mixu alebo marketingového okolia firmy.
  • Marketingové poradenstvo
  • Marketingové vzdelávanie (základy marketingu, marketing služieb, medzinárodný marketing, strategický marketing, riadenie marketingových aktivít, marketingové analýzy, manažment značky)

Pri spracúvaní projektov a školení spolupracujeme s Inštitútom marketingu a manažmentu B. Bystrica.

Marketingový audit

Návrat hore