Cenník

Cenník

Cenník služieb spojených s vedením účtovníctva a daňovým poradenstvom

  P o l o ž k a Cena v 

1.

Zaúčtovanie

 • zápis položky v JÚ (denník alebo pomocné knihy)
 • zápis v pomocnej kniha (kniha faktúr, kniha DPH, kniha DHM)
 • zápis položky v PÚ (denník alebo pomocné knihy)
 • zápis v pomocnej kniha (kniha faktúr, kniha DPH, kniha DHM)
 • 1,20
 • 1,20
 • 1,20
 • 1,20
 2. Vystavenie faktúry 10,00
3. Vyplnenie a doručenie daňového priznania DPH 30,00
4.

Vypracovanie kontrolného výkazu

Vypracovanie súhrnného výkazu

Vypracovanie dodatočného priznania DPH dôvodmi na strane klienta

25,00 – 35,00

25,00

30,00

5.

Minimálna sadba za mesiac pre vedenie

 • jednoduchého účtovníctva mesačne do 50  účtovných zápisov bez ročnej účtovnej závierky (nad stanovený počet zápisov – cena kalkuláciou)
 • podvojného účtovníctva mesačne do 50 účtovných zápisov (bez ročnej účtovnej závierky (nad stanovený počet zápisov – cena kalkuláciou)

40,00

60,00

  Ceny za účtovné práce je možné dohodnúť aj paušálnou sadzbou mesačne  
6. Spracovanie daňového priznania typu A dane (dodatočného) z príjmu FO 20,00 – 60,00
7. Spracovanie daňového priznania typu B dane z príjmu FO a výkazov 80,00 -150,00
8. Spracovanie daňového priznania dane z príjmu PO – PÚ a účtovnej závierky (výkazy, poznámky) 100,00 – 150,00
9. Spracovanie štatistických výkazov 15,00 – 25,00
10. Spracovanie ohlasovacej alebo registračnej povinnosti voči správcovi dane 15,00
11.

Spracovanie miezd za pracovníka (+ mzdový list, ročné zúčtovanie, výkazy poisťovniam) mesačne

Vyúčtovanie zahraničnej služobnej cesty

Vypracovanie podkladov pre banku k úveru a k lízingu

12,00

10,00

30,00 – 60,00

12. Spracovanie vnútropodnikovej smernice 200,00 – 500,00
13. Kontrola účtovných dokladov u klienta – hodina 50,00
14. Konzultácie, zastupovanie v daňovom konaní pred správcom dane, spracovanie: písomného stanoviska, odvolania, žiadosti, zmluvy, podnikateľského plánu, evidencie jázd, a pod. – podľa časovej náročnosti sadzbou za hod. 50,00

15.

16.

Konzultácia mimo B. Bystricu u klienta hod.

Zaškolenie účtovníčky – hod. – cena ako za konzultácie

60,00
17. Spracovanie účtovného rozvrhu 30,00
  Možné prirážky  
18.
 • za rýchlosť spracovania zákazky
20–50 % z ceny
 
 • za triedenie dokladov
10 % k fakturácii
 
 • za oneskorené predloženie dokladov na zúčtovanie DPH:
  • od 21. – 24. dňa v mesiaci
  • 25. deň bez záruky
20 % z ceny
40 % z ceny
19. Na základe dlhodobejšej spolupráce je možné odmenu za služby dohodnúť paušálnou sumou za mesiac.  
20. Spracovanie transferovej dokumentácie Cena dohodou
  Cenník platí od: 1. 1. 2024
Cennik v pdf: PDF
Návrat hore