Iné

  • Súdno-znalecké posudky v odboroch:
  • Ekonómia a manažment, odvetvie: Účtovníctvo a daňovníctvo
  • Ekonómia a manažment, odvetvie: Financie
  • Priemyselné vlastníctvo

V spolupráci s AAA Experts, s.r.o. ponúkame stanovenie hodnoty firmy alebo jej časti.

V spolupráci s komerčno-právnymi kanceláriami pomoc pri zakladaní podnikov a pri styku s obchodným registrom.

Pomôžeme Vám pri výbere pracovníka na funkciu účtovníka – ekonóma firmy.

Preskúšame a zaškolíme Vášho účtovníka – ekonóma firmy.

V spolupráci s našim správcom konkurznej podstaty pomôžeme pri reštrukturalizácii firmy.

Pre oblasť súdneho znalectva máme uzatvorenú poistku s poisťovňou Generali.

Návrat hore