Ekonomické poradenstvo

V oblasti ekonomického poradenstva

  • Spracovanie podnikateľských plánov
  • Tvorba finančných analýz firmy
  • Spracovanie ekonomických prepočtov a podkladov k žiadostiam o úver
  • Posúdenie efektívnosti investičných zámerov

Návrat hore