ESOX Consulting

Firma ESOX Consulting vznikla v marci roku 1990, ako jedna z prvých, ktoré poskytovali komplexný poradenský servis malým a stredným podnikom v regióne, robili školenia podnikateľov a privatizačné projekty.

25 rokov

vernosť klientov

O nás

Využívame bohaté dlhoročné praktické skúsenosti z oblasti pomoci malým a stredným podnikom. Staviame na profesionálnych skúsenostiach našich konzultantov a pracovníkov a na individuálnom prístupe k zákazníkom. Náš úspech stojí na uplatňovaní marketingových prístupov v poradenstve a ostatných poskytovaných službách firmou ESOX Consulting. V roku 2009 sme vytvorili aj spoločnosť s ručením obmedzeným s rovnakým obchodným názvom.

Naším cieľom je poskytnúť klientovi kvalitné služby v oblasti ekonomického (najmä daňového a účtovného) poradenstva, ktoré prispejú k efektívnemu fungovaniu jeho podniku.

„O kvalite našej práce svedčí spokojnosť našich klientov, z ktorých nám je väčšina verná viac ako 25 rokov.“

▬ Kto poskytuje služby ▬

Náš tím

prof. Ing. Jaroslav Ďaďo, PhD.:

- daňový poradca, člen Slovenskej komory
- daňových poradcov, číslo osvedčenia 29/92 súdny znalec v odbore Ekonómia a manažment, odvetvie Účtovníctvo a daňovníctvo, evidenčné číslo znalca 910 511
- marketingové poradenstvo
- marketingový audit
- 0904 946 139

Ing. Mgr. Jaroslav Ďaďo, PhD.

- súdny znalec v odbore Ekonómia a manažment, odvetvie: financie, účtovníctvo a daňovníctvo
- priemyselné vlastníctvo
- evidenčné číslo znalca: 914753
- účtovník špecialista
- správca konkurznej podstaty

Ing. Monika Ďaďová, PhD.

- účtovník metodik
- správca účtovného systému
- marketingové poradenstvo

Ing. Monika Ďaďová,

- špecialista na mzdovú a personálnu agendu a účtovníctvo

Ing. Jana Ďaďová, PhD.,

- účtovník špecialista
- marketingový špecialista – marketingové poradenstvo
- marketingový audit

Certifikáty

- Accounting and Tax Consulting at the Clients Site, Finanzakademie, Wien, 1998
- Marketing – Training of Trainers, WIFI, euroSolution, Bratislava, 2000-2001
- How to be a better policy advisor, NISPAcee, Bratislava, 2001
- Ehics and Responsibility, NISPAcee, Bialystok, Poľsko 2001

Lektorská činnosť

Evidencia a jednoduché účtovníctvo – Okresný úrad práce, B. Bystrica, 1992-1995
Dane – EF UMB B. Bystrica
Daňový systém – BIVŠ, Praha – pobočka B. Bystrica
Finančný controlling, TENTO, a. s. Žilina a iné
Účtovníctvo – Európsky polytechnický inštitút Kunovice, ČR
Finančný manažment – MBA študijný program SMA Bratislava

Komunikujeme aj v jazyku anglickom, ruskom,  dorozumieme sa v jazyku srbskom/chorvátskom a poľskom.

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať

Návrat hore